2010.10.05.
19:50

Írta: somogyig

Nietzsche-témájú publikációk - 1996-2008

Előszó

A bibliográfia három nagy szakaszát egyrészt a Nietzsche-fordítások jegyzéke, másrészt a Nietzschéről és a nietzschei filozófiáról szóló könyvek, cikkek, tanulmányok adjkák ki, harmadrészben pedig egyéb, kapcsolódó kiadványok is olvashatók Nietzschével releváns összefüggésben.

Értelemszerűen a bibliográfiában a témához releváns, Nietzschével érdemben foglalkozó publikációk szerepelnek.

Az 1996 előtti Nietzsche-irodalom és -recepció feldolgozása: Nietzsche-tár. URL:

http://193.6.201.253/00600/00623/index.phtml, ill.

http://193.6.201.253/00600/00622/index.phtml.

 

Forrásmunka:

1. Humán Szakirodalmi Adatbázis és Magyar Nyelvű Filozófiai Irodalom Adatbázis. URL:http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human/philobibl.

2. C3.hu scripta Archívum. URL: http://www.c3.hu/scripta/.

3. Országos Széchenyi István Könyvtár Online katalógusa. URL:http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html.

Lezárva: 2008. május 31.

 

Primer (Nietzsche-fordítások)

 1. NIETZSCHE, Friedrich: Adalék a morál genealógiájához. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 1996.
 2. NIETZSCHE, Friedrich: A hatalom akarása. Romhányi Török Gábor ford. Cartaphilus Kiadó, 2002.
 3. NIETZSCHE, Friedrich: A morál genealógiájához. Vásárhelyi Szabó László ford. Comitatus Könyv- és Lapkiadó, Pannon Pantheon, 1998.
 4. NIETZSCHE, Friedrich: A nőkről. Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 9/1999, 1999.
 5. NIETZSCHE, Friedrich: A szabad szellem. In: Holmi 8., 1996.
 6. NIETZSCHE, Friedrich: A tragédia születése avagy görögség és pesszimizmus. Kertész Imre ford. Magvető, 2003, 2007.
 7. NIETZSCHE, Friedrich: A vidám tudomány. Romhányi Török Gábor ford. Szukits Könyvkiadó, Szabad szellemeknek, 2003.
 8. NIETZSCHE, Friedrich: A vidám tudomány (La gaya scienza). Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 1997.
 9. NIETZSCHE, Friedrich: Az Antikrisztus – Átok a kereszténységre. Csejtei Dezső ford. Attraktor Kiadó, 2005, 2007.
 10. NIETZSCHE, Friedrich: Az értékek átértékelése – hátrahagyott töredékekből. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 1998.
 11. NIETZSCHE, Friedrich: „Az új felvilágosodás”. Kurdi Imre ford. Osiris Kiadó, 2001.
 12. NIETZSCHE, Friedrich: Bálványok alkonya (részlet). Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 12/1999, 1999.
 13. NIETZSCHE, Friedrich: Bálványok alkonya. Nietzsche kontra Wagner. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 2004.
 14. NIETZSCHE, Friedrich: David Strauss, a hitvalló és az író. Bognár Bulcsu és Csatár Péter ford. In: Vulgo II/1-2., é. n.
 15. NIETZSCHE, Friedrich: Ecce homo. Horváth Géza ford. Göncöl Kiadó Kft., 1997.
 16. NIETZSCHE, Friedrich: Ecce homo. (Átdolg. kiad.) Horváth Géza ford. Göncöl Kiadó Kft., 2003.
 17. NIETZSCHE, Friedrich: Emberi – túlságosan is emberi. Romhányi Török Gábor ford. Szukits Könyvkiadó, Szabad szellemeknek, 2000.
 18. NIETZSCHE, Friedrich: Emberi – túlságosan is emberi (vál.) Romhányi Török Gábor ford. In: Magyar Fórum 1/2004, 2004.
 19. NIETZSCHE, Friedrich: Emberi – nagyon is emberi. Horváth Géza ford. Osiris, 2008.
 20. NIETZSCHE, Friedrich: Gedichte / Versek. Csorba Győző et al. ford. Lazi, 2005.
 21. NIETZSCHE, Friedrich: Ifjúkori görög tárgyú írások. Molnár Anna ford. Európa Könyvkiadó, Mérleg, 2000.
 22. NIETZSCHE, Friedrich: Im-ígyen szóla Zarathusztra. Wildner Ödön ford. Szukits Kiadó, 1997.
 23. NIETZSCHE, Friedrich: Így szólott Zarathustra. Horváth Géza és Kurdi Imre ford. Osiris Kiadó, 2000, 2001.
 24. NIETZSCHE, Friedrich: Így szólott Zarathustra.( Jav. kiad.) Horváth Géza és Kurdi Imre ford. Osiris Kiadó, 2004, 2007.
 25. NIETZSCHE, Friedrich: Így szólott Zarathustra. (részletek) Kurdi Imre ford. In: Jelenkor 42., 1999.
 26. NIETZSCHE, Friedrich: Jegyzetfüzet. In: Gond 27-28., 2001.
 27. NIETZSCHE, Friedrich: Korszerűtlen csatangolás. (A Bálványok alkonyából) Romhányi Török Gábor ford. In: Magyar Fórum 9/2004, 2004.
 28. NIETZSCHE, Friedrich: Korszerűtlen elmélkedések. Bognár Bulcsú, Csatár Péter, Hidas Zoltán, Tatár György és Zoltai Dénes ford. Atlantisz Könyvkiadó, Kísértések, 2004.
 29. NIETZSCHE, Friedrich: Nietzsche contra Wagner – Egy pszichológus periratai. In: Holmi 13., 2001.
 30. NIETZSCHE, Friedrich: Nietzsche Wagner ellen: Egy pszichológus jegyzetanyagából. In: Kalligram 2002/6., 2002.
 31. NIETZSCHE, Friedrich: Önéletrajzi írások. Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 2/2003, 2003.
 32. NIETZSCHE, Friedrich: Platón és elődei. Kurdi Imre és Molnár Anna ford. Gond-Cura, Gutenberg tér, 2008.
 33. NIETZSCHE, Friedrich: Retorika. Kibédi Varga Áron ford. In: Az irodalom elméletei 4. köt. Jelenkor Kiadó, 1996.
 34. NIETZSCHE, Friedrich: Túl jón és rosszon. Tatár György ford. Műszaki Kiadó, Matúra Bölcselet, 2000.
 35. NIETZSCHE, Friedrich: Válogatott levelei. Holnap Kiadó, 2008.
 36. NIETZSCHE, Friedrich: Virradat. Gondolatok az erkölcsi előítéletekről. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 2000.
 37. NIETZSCHE, Friedrich: Wagner ellen. Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 6/2002, 2002.
 38. NIETZSCHE, Friedrich: Wagner esete. Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 11-12, 1998.
 39. NIETZSCHE, Friedrich: Wagnerről és Schopenhauerről. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 2001.
 40. NIETZSCHE, Friedrich: Zarathustra beszédei. Kurdi Imre ford. In: Gond 18-19., 21-22., 1999.

 

Szekunder (recepciók, kritikák, cikkek)

 1. ALMÁSI Miklós: Nietzsche doktor matat a lomtárban. In: Élet és Irodalom 48. évf. 40. sz., 2004.
 2. ANTALÓCZY Zoltán: Visszatérés a keresztény értékekhez. A megmaradás esélye Nietzsche után. In: Magyar Nemzet 59/1996, 1996.
 3. ASSHEUER, Thomas: A Zarathustra-projekt. Magyar István ford. In: Vulgo II/1-2., é. n.
 4. Az irodalom elméletei. Jelenkor Kiadó, 1996.
 5. BACSÓ Béla: A magyar Nietzsche : recenzió – Nietzsche-tár. Szemlvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig. In: Élet és Irodalom 41/1997, 1997.
 6. BAZSÁNYI Sándor: Nietzsche tanítja Nietzschét, Nietzsche tanul Nietzschétől. Friedrich Nietzsche Önkritika-kísérletének retorikai olvasata. In: Literatura 2001/1., 2001.
 7. BEER, Ulrich: Élethalálharc. Friedrich Nietzsche és a kereszténység. Édl Ágnes ford. In: Egyházfórum 2000/1., 2001.
 8. BICZÓ Gábor: A Lou-ügy. Friedrich Nietzsche és Lou von Salomé kapcsolatáról levelezésük tükrében. In: Nagyvilág 45/2000, 2000.
 9. BICZÓ Gábor: A morál és az igazság „halála”. In: Gond 18-19., 1999.
 10. BICZÓ Gábor: A tragédia délelőttje – az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa. Osiris Kiadó, 2000.
 11. BICZÓ Gábor: Filozófiai útkeresések. In: Élet és Irodalom 48. évf. 40. sz., 2004.
 12. BICZÓ Gábor: Szakítás a filológiával. A bölcselet alapélménye az ifjú Nietzsche gondolkodásában. In: Jelenkor 7-8., 1998.
 13. B. F.: Friedrich Nietzsche úr és a német kultúra. Szőcs Éva ford. In: Vulgo II/1-12., é. n.
 14. BOEHM, Rudolf: Két nézőpont: Husserl és Nietzsche. In: Pompeji 8., 1997.
 15. BOHÁR András: A filozófus szabadsága – hétköznapi kontextusok. In: Ex Symposion 2001/36-37., 2001.
 16. BORCHMEYER, Dieter: Szenvedély és polémia. Nietzsche Wagner-kritikája. Romhányi Török Gábor ford. In: Magyar Fórum 8/2003, 2003.
 17. BORI Imre: Feljegyzések Nietzsche halálának 100. évfordulóján. In: Magyar Szó (Kilátó), 2000. aug.
 18. BRANDENSTEIN Béla: Nietzsche. Szent István Társulat, 2002.
 19. BURGER, Rudolf: Spinoza, Nietzsche és Sziszifusz. Romhányi Török Gábor ford. In: 2000 1997/9, 1997.
 20. CONWAY, Daniel W.: Nietzsche kontra Nietzsche: a Zarathustra dekonstrukciója. In: Gond 23-24., 1999.
 21. CSEJTEI Dezső: Filozófiai etűdök a végességre. Schopenhauer, Kierkegaard és Nietzsche a halálról Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001.
 22. CSEJTEI Dezső: Az örök visszatérés ─ aprópénzre váltva? In: Pro Philosophia 13-14, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1998.
 23. CSORDÁS Attila: Biotechnológia, Nietzsche, miegymás. In: Beszélő 8., 2003.
 24. DANTO, Arthur C.: Az übermensch és az örök visszatérés. In: Gond 23-24., 1999.
 25. DARABOS Enikő: Nietzsche női. In: Pro Philosophia 2002/3. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2002.
 26. DELEUZE, Gilles: Nietzsche – a gondolkodás új képe. In: Enigma 13., 1997.
 27. DELEUZE, Gilles: Nietzsche és a filozófia. Kovács András Bálint és Moldvay Tamás ford. Gond Alapítvány-Holnap Kiadó, 1999.
 28. DELEUZE, Gilles: Nomád gondolkodás. Romhányi Török Gábor ford. In: Magyar Fórum 2006/1, 2006.
 29. DE MAN, Paul: Az olvasás allegóriái: figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben. Fogarasi György ford. Ictus Kiadó, 1999.
 30. DE MAN, Paul: Az olvasás allegóriái: figurális nyelv Rousseau, Nietzsche, Rilke és Proust műveiben (jav. kiad.). Fogarasi György ford. Magvető Kiadó, 2006.
 31. „Európa Nietzsche után”: az Egerben 2004. június 4-5-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. EKF, 2005.
 32. FEHÉR Ildikó: A kezdet utolsó leírása (egy kritikus utolsó kísértése). In: Gond 18-19., 1999.
 33. FEHÉR Ildikó: Nietzsche contra Nietzsche. In: Vulgo II/1-2., é. n.
 34. FEHÉR Ildikó: Zarathustra hangjai. In: Gond 27-28., 2001.
 35. FEJÉR Ádám: Nietzsche, a humanista. In: Szivárvány 53., 1997.
 36. FEJÉR Ádám: Nietzsche és Tolsztoj gondolkodástörténeti jelentősége. Kultúrtörténeti Stúdiumok, 2007.
 37. FIGAL, Günter: Nem görög ember és nem tragikus isten. Szabó Csaba ford. In: Gond 23-24., 1999.
 38. Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kiadó, 2001.
 39. GADAMER, Hans Georg: Zarathustra drámája. Biczó Gábor ford. In: Gond 23-24., 1999.
 40. GARACZI Imre: Faust és az Antikrisztusok. Goethe, Byron és Nietzsche. In: Pro Philosophia 15-16., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1998.
 41. GAUSZ András: A gyönyörök útvesztője. Közélet Kiadó, 1998.
 42. GERHARDT, Volker: Friedrich Nietzsche. Rózsa Erzsébet ford. Latin Betűk, 1998.
 43. GOCH, Klaus: Nietzsche – A nőkről. Romhányi Török Gábor és Kalász Márton ford. Holnap Kiadó, 2006.
 44. GOCH, Klaus: Nietzsche – A nőkről. (részlet) Romhányi Török Gábor ford. In: Kalligram 8., 1999.
 45. GOICOECHEA, David: Szeretet és boldogság a Zarathustrában. Kis Gábor ford. In: Gond 23-24., 1999.
 46. Gond 23-24. Filozófiai esszéfolyóirat (Friedrich Nietzsche halálának 100. évfordulójára) Tanulmányok Nietsche Így szólott Zarathustrájának új magyar fordításához. Osiris Kiadó-Gond Alapítvány, 1999.
 47. GRANIER, Jean: A filozófia státusa Nietzsche és Freud szerint. Romhányi Török Gábor ford. In: Valóság 1997/6, 1997.
 48. GREGUS Zoltán: A széprút aiszthézisze. In: Kellék 96/3., 1996.
 49. GYENGE Zoltán: A beszéd művészete avagy Zarathustra és Constantin Constantius vitája. In: Világosság 2003/11-12, 2003.
 50. GYENGE Zoltán: Zarathustra és Viktor Eremita. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006.
 51. HAFENSCHER Károly: Nietzsche. 100 éve halt meg az antikrisztianizmus prófétája. In: Credo 6., 2000.
 52. HEIDEGGER, Martin: A hatalom akarása mint művészet. Molnár Péter ford. In: Különbség 7/11, 2003.
 53. HEIDEGGER, Martin: Kicsoda Nietzsche Zarathustrája? In: Gond 23-24., 1999.
 54. HELLER Ágnes: Mit számít, kinek beszél. In: Gond 23-24., 1999.
 55. HÉVÍZI Ottó: Az örök visszatérés gondolata. In: Gond 23-24., 1999.
 56. HÉVÍZI Ottó: Prózaibb változat. Kalligram Kiadó, 2007.
 57. HORVÁTH Gizella: Egy eljövendő Nietzsche-fordítás előjátéka. In: Kellék 96/6., 1996.
 58. ILLÉS László: Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája. In: Helikon 43., 1997.
 59. ISZTRAY Simon: Tragédia és filozófia kölcsönhatása „A tragédia születésétől a Zarathustá”-ig. In: Világosság 48., 2007.
 60. JANZ, Curt Paul: Strauss – Wagner – Nietzsche – Base. In: Vulgata II/1-2, é. n.
 61. JOÓ Mária: A nő mint igazság Nietzschénél. In: Pro Philosophia 2004/4. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2004.
 62. JÜNGER, Hans-Dieter: A megváltás keresztje: az üdvtörténet mint menedék. In: Lettre 55., 2004.
 63. KARDOS András: Volker Gerhardt: Friedrich Nietzsche (recenzió). In: Élet és Irodalom 1998/40., 1998.
 64. KALMÁR Zoltán: Hérakleitosz, Nietzsche kedveltje, avagy hogyan filozofál(t)unk. In: Műhely 20., 1997. / Gond 15-16., 1998.
 65. KÁDÁR Zoltán: Fülep Lajos és Friedrich Nietzsche. In: Valóság 40., 1997.
 66. KELEMEN János: „A történetszemlélet különböző fajai” – Hegel és Nietzsche. In: Világosság 38., 1997.
 67. KELEMEN János: Nietzsche nihilizmusa és Lukács. In: Világosság 37., 1996.
 68. KELEMEN Zoltán: A Midász-csapás. In: Bárka 12., 2004.
 69. KÉKESI Zoltán: Jób kérdése a klasszikus avantgárd horizontjában. Goethe, Nietzsche, Carl Einstein. In: Literatura 2000/1., 2000.
 70. KISS Endre: „L’effet c’est moi” (A gyűlölet Friedrich Nietzsche etika tipológiájában). In: A gyűlölet. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Lábjegyzetek Platónhoz, 2008.
 71. KISS Endre: A lelkiismeret problémája Nietzsche morál-tipológiájában. In: A lelkiismeret, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Lábjegyzetek Platónhoz, 2006.
 72. KISS Endre: Az erény és a bűn Nietzsche filozófiájában. In: A bűn, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Lábjegyzetek Platónhoz, 2004.
 73. KISS Endre: Civilizáció, emancipáció, liberalizáció. In: Pro Philosophia 50., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2007.
 74. KISS Endre: Friedrich Nietzsche, a modern demokrácia teoretikusa. In: Pro Philosophia 15-16., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1998.
 75. KISS Endre: Művészet és esztétika a helyes tudat álláspontjáról. Adalék az esztétika megalapozásához Friedrich Nietzschénél. In: Világosság 41., 2000.
 76. KISS Endre: Nietzsche evilági filozófiája. Gondolat Kiadó, 2005.
 77. KISS Endre: Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból. In: Magyar Tudomány 1998/5., 1998.
 78. KISS Endre: Stendhal hallgatja a Carment : a művészet szisztematikus helye Friedrich Nietzsche érett filozófiájában. In: Magyar Filozófiai Szemle 46., 2002.
 79. KISS Gusztáv: Bácskai kentaur. Nietzsche kapcsán a semmiről. In: Üzenet, 2001.
 80. KISS Irén: Nietzsche esete az öreg Istennel. In: Filológiai Közlemények 46/2000., 2000.
 81. KISS Irén: Nietzsche Zarathustrája az ezredfordulón. Universitas Kulturális Alapítvány, 2000
 82. KISS Lajos: A Nietzsche-levelek vallomása. In: Havi m. fórum 9/2001., 2001.
 83. KISS Lajos: Nietzsche-utórezgések. In: Társadalomtudományi Szemle 53/1998., 1998.
 84. KITTSTEINER, Heinz-Dieter: Emlékezés ─ felejtés ─ tájékozódás. Az „elrejtő őrület” nietzschei fogalma mint történelemfilozófiai kategória. Fürjes Gabriella ford. In: Pannonhalmi Szemle 2000/8., 2000.
 85. KÖHLER, Joachim: Freud utóvégharca (Nietzsche és Freud). Romhányi Török Gábor ford. In: 2000 1997/2, 1997.
 86. KÖHLER, Joachim: Friedrich Nietzsche és Cosima Wagner. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó, 2005.
 87. KÖHLER, Joachim: Nietzsche utolsó álma. Romhányi Török Gábor ford. Holnap Kiadó Kft., 2004.
 88. KÖRNIG, Stephan: A nietzschei „hatalom akarása“ mint entrópia. Néhány tézis a természetfilozófia és a kibernetika összefüggéséről. Hegyessy Mária ford. In: Gond 27-28., 2001.
 89. KUHN, Elisabeth: A „jó európaiak” és a jó Európa nietzschei fogalmai. V. Szabó László ford. In: Pro Philosophia 15-16., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1998.
 90. KULCSÁR SZABÓ Ernő: Nietzsche ─ 2000. A „végtelen interpretáció” történetisége: nyelviség és antropológia között. In: Alföld 52., 2001.
 91. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: A nyelv(észeti) gazdaságtan bírálatához: Nietzsche és Paul de Man. In: Literatúra 2006/1, 2006.
 92. KUNSZT György: A genealógia helye Nietzsche életművében és életrajzában. In: Pompeji 8., 1997.
 93. KUNSZT György: Különleges fejlemény a magyar Nietzsche-irodalomban: recenzió – Kiss Endre Friedrich Nietzsche evilági filozófiája. In: Magyar Tudomány 166/2006, 2006.
 94. KUNSZT György: Nihil és ámen. Nietzsche-reflexiók. Gond-Cura-Palatinus, Gutenberg tér, 2002.
 95. KUNZMANN, Peter – BURKHARD, Franz Peter – WIEDMANN, Franz: Filozófia. Jenei Kinga és Jenei Zsolt ford. Springer, 1996 / Athenaeum 2000 Kiadó, 1999.
 96. LENGYEL András: Nietzsche, Freud, Kosztolányi. Az én-integritás bomlásának gondolkodástörténetéhez. In: Tiszatáj 1999/1., 1999.
 97. LOVECRAFT, H. P.: Nietzscheizmus és realizmus. In: H. P. Lovecraft összes művei 3. köt. Galamb Zoltán ford. Szukits Kiadó, 2005.
 98. LŐRINCZNÉ THIEL Katalin: Az „álomjóslás” mint konfesszió. (Elemző összehasonlítás Nietzsche Ecce homo c. írása és Hamvas Béla Interview c. öninterjúja alapján). In: Eszterházy Károly Főisk. Tud. Közl. 24., 1998.
 99. LŐRINCZNÉ THIEL Katalin: Maszkjáték és stílus Nietzsche és Hamvas Béla életművében. In: Iskolakultúra 9/1999, 1999.
 100. LŐRINCZNÉ THIEL KATALIN: Maszkjáték. Hamvas Béla Kierkegaard és Nietzsche tükrében. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2002.
 101. LUKÁCS István: Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar irodalmi munkásságára. In: Filológiai Közlemények 42/1996, 1996.
 102. MAGNUS, Bernd: Overman. Attitűd vagy ideál? In: Gond 23-24., 1999.
 103. MEKIS Péter: Nietzsche és Frege a szó uralmáról az emberi szellem felett. In: Világosság 2003/11-12., 2003.
 104. MIKLÓSSY Endre: Nietzsche Antikrisztusa. In: Magyar Szemle 5., 1996.
 105. MONTINARI, Mazzino: Zarathusztra az Im-ígyen szóla Zarathusztra előtt. Romhányi Török Gábor ford. In: Polisz 19/1996., 1996.
 106. MÓDIS Ákos: A Zarathustra-világ. Értelmezések és asszociációk a nietzschei alapmű kapcsán. URL: http://193.6.201.253/04200/04227/index.phtml.
 107. MÓDIS Ákos: Töredékes beszédek. Nietzsche Frigyes „Im-igyen szóla Zarathustra” című művének olvasása közben íródott szöveg-gyakorlat. URL: http://www.mek.oszk.hu/04100/04131/index.phtml.
 108. MÓDIS Ákos: Öt perccel hat után. Kis filozófiai példatár. URL: http://www.mek.oszk.hu/04400/04436/index.phtml.
 109. NAGY Péter: Nietzsche: Az értékek átértékelése. In: Vigilia 61., 1996.
 110. Nietzsche-tár. Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból. Kőszegi Lajos szerk. Comitatus, Magyar Pantheon, 1996.
 111. NOVÁK Zoltán: Hamvas a fősodorban (Thiel Katalin: Maszkjáték…) In: Vulgo 4., 2003.
 112. OLDEMEYER, Ernst: A technika – egy üres hely Nietzsche gondolkodásában? In: Pro Philosophia 15-16., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1998.
 113. ORBÁN Jolán: Filozófiai önéletrajzok: Derrida, Nietzsche, Szókratész. In: Világosság 48., 2007.
 114. PAPP Ende: Szintézis-ember és ellen-Nietzsche. Arany öntudat: József Attila-tanulmányok (ismertetés). In: Bárka 13., 2005.
 115. PARKES, Graham: Tánc szájtól kézig. In: Gond 23-24., 1999.
 116. PETERS, H. F.: Lou Andreas-Salomé (Egy rendkívüli asszony élete). Győrei Zsolt ford. Európa Kiadó, 2002.
 117. PETHŐ Bertalan: Kiss Endre Nietzsche-könyvéről. In: Magyar Filozófiai Szemle 49., 2005.
 118. PÓLIK József: A diskurzus spanyolcsizmája (Kunszt György: Nihil és ámen). In: Vulgo 4., 2003.
 119. PÓLIK József: A félelmetes Leonardo: beszélgetés-töredék. In: Gond 18-19., 1999.
 120. PÓR Péter: Egy filozófus-költő üzenete: Nietzsche és örökösei – Hoffmansthal, Rilke és Apollinaire. In: Holmi 1998/11., 1998.
 121. RATHMANN János: Az élő, az evilági Nietzsche. In: Pro Philosophia 49., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2006.
 122. ROBINSON, Dave: Nietzsche és a posztmodern. Kodaj Dániel ford. Alexandra Kiadó, Posztmodern találkozások, 2002.
 123. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: A Hatalom Akarása avagy A hatalom akarása: a fordító „használati utasítása” Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása című művéhez. In: Hitel, 2003.
 124. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Az utókor közügye. In: Magyar Fórum 2005/5, 2005.
 125. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Bálványok alkonya. In: Magyar Demokrata, 2004. nov.
 126. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Egy magyar Nietzsche-szakértő. In: Magyar Demokrata 2004. szept.
 127. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Fordulópont Nietzsche életében. In: Magyar Demokrata 2005. jan.
 128. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Miért Nietzsche? In: Magyar Demokrata 29/2004, 2004.
 129. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Miért nehéz Nietzschéről írni? In: Magyar Demokrata 42/2004, 2004.
 130. ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Nietzsche kontra Wagner. In: Magyar Demokrata 2004. dec.
 131. SAFRANSKI, Rüdiger: Nietzsche. Szellemi életrajz. Györffy Miklós ford. Európa Könyvkiadó, Életek és művek, 2002.
 132. SAWYER, Frank: Kant idealizmusától Nietzsche nihilizmusáig. In: Sawyer, Frank: Filozófiai perspektívák: a teológiával párbeszédben 4. köt. Sárospataki Ref. Koll. Theológiai Akadémia, 2000.
 133. SEBŐK Zoltán: Isten halott? Colombo nyomoz. In: Ex Symposion 49., 2004.
 134. SEBŐK Zoltán: Obszcén tekintet. In: Vulkáni Helikon, 2004.
 135. SHAPIRO, Gary: Fesztivál, karnevál és paródia a Zarathustra negyedik könyvében. Kis Gábor ford. In: Gond 23-24., 1999.
 136. SLOTERDIJK, Peter: A cinikus ész kritikája. V. Szabó László ford. In: Pro Philosophia 99/4., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1999.
 137. SLOTERDIJK, Peter: A gondolkodó a színpadon/A Jó Hír megjavításáról/Nietzsche materalizmusa/Nietzsche ötödik „Evangéliuma”. Bendl Júlia és Kurdi Imre ford. Helikon Kiadó Kft., Helikon Huszonegy, 2001.
 138. SMITMANS-VAJDA, Barbara: Dionysos Philoszophosz. Vajda Mihály ford. Osiris Kiadó, Horror metaphysicae, 1999.
 139. SMITMANS-VAJDA, Barbara: Femina melancholia, femina vita. In: Gond 23-24., 1999.
 140. SOLLERS, Philippe: Nietzsche és a francia szellem. In: Magyar Napló 8., 1996.
 141. STRATHERN, Paul: Nietzsche. Filozófia 90 percben. Odze György ford. Saxum Kiadó, 2003.
 142. SUTYÁK Tibor: Képarc. In: Vulgo II/1-2., é. n.
 143. SUTYÁK Tibor: Zarathustra – Fikció és fordítás. In: Jelenkor 7-8./42., 1998/1999.
 144. SZABÓ Tünde: A tragédia születése, avagy görögség és Nietzsche. In: Lélekjelenlét 1., 2000.
 145. SZÁNTÓ F. István: Hamvas, Nietzsche, Heidegger. (Hamvas Béla Hexakümiónjáról és Poetica metaphysicájáról). In: Műhely 25., 2002.
 146. SZEMES Péter: A tragédia genezise. In: Pro Philosophia 2001/1., Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 2001.
 147. TATÁR György: Az öröklét gyűrűje. Osiris Kiadó, Horror Metaphysicae, 2000.
 148. TÉNYI Tamás: Nietzsche és a pszichológia. PTE, 2007.
 149. TONK Márton: A mértékletes történelem. In: Kellék 4-5., 1996.
 150. ULLMANN Tamás: Az örök visszatérés imperatívusza. In: Holmi 16., 2004.
 151. VAJDA Mihály: Sors vagy megváltás. In: Thalassa 99/2-3., 1999.
 152. VAJDA Mihály: Zarathustra titka. In: Gond 23-24., 1999.
 153. VALASTYÁN Tamás: Variációk gyűlöletre. Miért gyűlölte Platón a költőket, s miért gyűlölte Nietzsche Platónt? In: A gyűlölet. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Lábjegyzetek Platónhoz, 2008.
 154. VÁRADI Péter: Gyűlölet és alkotás Nietzsce-nél. In: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Lábjegyzetek Platónhoz, 2008.
 155. VÁRADI Péter: Hierarchia a rend helyett – Nietzsche művészet és tudomány viszonyáról. In: Világosság 2007/6., 2007.
 156. WARBURG, Aby: Burckhardt és Nietzsche. Széphelyi F. György ford. In: Enigma 12., 2005.
 157. WEINRICH, Harald: Olvasta-e Goethe Faustja Nietzsche második Korszerűtlen elmélkedések című művét? Schein Gábor ford. In: Nagyvilág 45., 2000.
 158. ZAGAJEWSKI, Adam: Friedrich Nietzsche hasznáról és káráról. In: Magyar Lettre Internationale 26., 1997.

 

Egyéb

 1. „Őrizem a szemedet...” Szerelmes pillantások gyűjteménye. („Leáldozik a nap”). Didakt Kft., 2002.
 2. Ezernyi árnyalatban. A világirodalom legszebb versei. („Az ősz”). Magyar Könyvklub-Sziget Kiadó, 1996.
 3. Moro úr sikeres lefagyasztása. („Adalék a morál genealógiájához”). Enciklopédia Kiadó, 2003.
 4. Száz vers. („Elhagyatva”). Magyar Könyvklub, 1999.

Szólj hozzá!

Címkék: filozófia

A bejegyzés trackback címe:

https://kotelezok.blog.hu/api/trackback/id/tr22347825

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.