2011.08.25.
17:18

Írta: somogyig

Borges és a tiszta fantasztikum

„Az idő szubsztancia, amelyből vagyok. Az idő folyó, amely magával ragad, de én vagyok a folyó; tigris, amely szétmarcangol, de én vagyok a tigris; tűz, amely elhamvaszt, de én vagyok a tűz. A világ, sajnos, reálisan létező; én, sajnos, Borges vagyok.” – Az idő…

Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás filozófia

2010.11.14.
12:22

Írta: somogyig

Fenomén-háromszögelés: Dasein, In-Sein és Zeit a Lét és időben

I. Az idő fogalma Az egyes emberek, akiknek mindig adott az önreflexió ‑ gondolataiknak önmaguk fenoménjére való intencionálásának ‑ képessége, tehát az, hogy önmagukat létezőként és egyben létként képesek látni és láttatni, a Daseinok. Eredendő, kizárólagos…

Szólj hozzá!

Címkék: filozófia

2010.11.01.
12:19

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (6. rész)

6. Konklúzió: az értelmiség helye a 21. században  Jelen dolgozatomban arra kíséreltem meg rávilágítani, hogy az értelmiség elcsábulása a politika iránt milyen veszélyes következményekkel járhat. A napi politizálásban való részvétel könnyen a visszájára fordulhat,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.28.
19:16

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (5. rész)

5. Politikai imposztorok: elődök és utódok  5.1 „A filozófia híg mosléka” A politikai gondolkodás hagyománya, fejti ki Arendt, Platónnal kezdődött és Marx teóriáival ért véget. „A politikai filozófia szükségképpen tartalmazza a filozófus politikával…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.27.
18:29

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (4. rész)

4.5 Szolidaritás Kardinális kérdéssé válik a pragmatista filozófiát tanulmányozva, hogy tulajdonképpen mi alapján véli jobbnak a demokráciát a totalitarizmusnál, illetve, hogy a pragmatizmus mit preferál? Milyen a pragmatizmus erkölcse, milyen Rorty liberális államának az…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.27.
14:01

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (3. rész)

4. Rorty, filozófia és politika Azok az értelmiségiek, akik az Egyesült Államokban a filozófia vagy esetleg az irodalmi katedra mellett a politikai közéletben is részt kívántak venni, választhattak jobb- és baloldal között, vagyis lényegében aközött, hogy a republikánusok…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.21.
12:05

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (2. rész)

3. Sartre „egzisztenciája” a politikában Sartre „kalandja”, ahogyan azt ő egészen sajátos polgári-egzisztencialista töltetű fogalomként meghatározta, nyomott hagyott a 20. század polgári és marxista eszmetörténetben. Tevékenységének rövid és hosszú…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia

2010.10.18.
18:10

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (1. rész)

  René Magritte: Le Pelerin 1. Bevezetés A fáma szerint Platón Az Államban lefektetett elméletét, miszerint filozófus-királyoknak kellene uralkodniuk a görög városállamokban, a gyakorlatba is át kívánta ültetni, mégpedig Szirakúza szigetén. Történt időszámításunk…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia szociológia

2010.10.17.
17:30

Írta: somogyig

Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége

(La défaite de la pensée) Osiris Kiadó, Horror Metaphysicae sorozat, 1996 Fordította: Dr. Vidor Pálné ISBN 963 379 142 1 174 oldal, 620 Forint Mi minden lehet része a kultúrának? Mit kell előnyben részesítenünk? Habár a kultúra kifejezés rossz közérzetet kelt,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem filozófia

2010.10.14.
19:58

Írta: somogyig

Michel Foucault: Mi a Felvilágosodás?

(Was ist Aufklärung?) In: Michel Foucault: A modernség politikai-filozófiai dilemmái, a felvilágosodáson innen és túl, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1991 Fordította: Szakolczay Árpád ISBN 963 8302 09 7, 118 oldal  I.1784-ben a Berlinische Monatschrift azt a…

Szólj hozzá!

Címkék: történelem filozófia