2010.11.01.
12:19

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (6. rész)

6. Konklúzió: az értelmiség helye a 21. században  Jelen dolgozatomban arra kíséreltem meg rávilágítani, hogy az értelmiség elcsábulása a politika iránt milyen veszélyes következményekkel járhat. A napi politizálásban való részvétel könnyen a visszájára fordulhat,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.28.
19:16

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (5. rész)

5. Politikai imposztorok: elődök és utódok  5.1 „A filozófia híg mosléka” A politikai gondolkodás hagyománya, fejti ki Arendt, Platónnal kezdődött és Marx teóriáival ért véget. „A politikai filozófia szükségképpen tartalmazza a filozófus politikával…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.27.
18:29

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (4. rész)

4.5 Szolidaritás Kardinális kérdéssé válik a pragmatista filozófiát tanulmányozva, hogy tulajdonképpen mi alapján véli jobbnak a demokráciát a totalitarizmusnál, illetve, hogy a pragmatizmus mit preferál? Milyen a pragmatizmus erkölcse, milyen Rorty liberális államának az…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.27.
14:01

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (3. rész)

4. Rorty, filozófia és politika Azok az értelmiségiek, akik az Egyesült Államokban a filozófia vagy esetleg az irodalmi katedra mellett a politikai közéletben is részt kívántak venni, választhattak jobb- és baloldal között, vagyis lényegében aközött, hogy a republikánusok…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.21.
12:05

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (2. rész)

3. Sartre „egzisztenciája” a politikában Sartre „kalandja”, ahogyan azt ő egészen sajátos polgári-egzisztencialista töltetű fogalomként meghatározta, nyomott hagyott a 20. század polgári és marxista eszmetörténetben. Tevékenységének rövid és hosszú…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia

2010.10.18.
18:10

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (1. rész)

  René Magritte: Le Pelerin 1. Bevezetés A fáma szerint Platón Az Államban lefektetett elméletét, miszerint filozófus-királyoknak kellene uralkodniuk a görög városállamokban, a gyakorlatba is át kívánta ültetni, mégpedig Szirakúza szigetén. Történt időszámításunk…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia szociológia

2010.10.17.
17:30

Írta: somogyig

Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége

(La défaite de la pensée) Osiris Kiadó, Horror Metaphysicae sorozat, 1996 Fordította: Dr. Vidor Pálné ISBN 963 379 142 1 174 oldal, 620 Forint Mi minden lehet része a kultúrának? Mit kell előnyben részesítenünk? Habár a kultúra kifejezés rossz közérzetet kelt,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem filozófia

2010.10.05.
19:38

Írta: somogyig

Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?

(Antwort auf die Frage: was heisst Aufklärung?) In: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, Gondolat Kiadó, 1980 Fordította: Vidrányi KatalinForásszöveg (PDF) A felvilágosodás kilábalás a magunk teremtette kiskorúságból, merészség arra, hogy ne mások vezessenek,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika vallás filozófia

2010.10.05.
18:05

Írta: somogyig

Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény

Philosophy and Social Hope Fordította: Krémer Sándor és Nyírő Miklós L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2007 ISBN 978 963 9683 48 5 332 oldal, 2800 Forint Az alábbiakban a könyv bevezetője és az első nyolc fejezet kivonata olvasható.   Bevezető A relativisták szembehelyezkednek azzal…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia

2010.10.03.
19:27

Írta: somogyig

Raymond Aron: Tanulmány a szabadságjogokról

Essai sur les libertés Fordította: Csizmadia Sándor Tanulmány Kiadó – Raymond Aron Társaság, 1994 ISBN 963 04 4431 3 196 oldal, 298 Forint I. Alexis de Tocqueville és Karl MarxTocqueville számára a demokrácia társadalmi állapot, nem pedig kormányforma, és az arisztokrácia…

Szólj hozzá!

Címkék: politika filozófia