2010.10.21.
12:05

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (2. rész)

3. Sartre „egzisztenciája” a politikában Sartre „kalandja”, ahogyan azt ő egészen sajátos polgári-egzisztencialista töltetű fogalomként meghatározta, nyomott hagyott a 20. század polgári és marxista eszmetörténetben. Tevékenységének rövid és hosszú…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia

2010.10.18.
18:10

Írta: somogyig

Kalandozások a politikában (1. rész)

  René Magritte: Le Pelerin 1. Bevezetés A fáma szerint Platón Az Államban lefektetett elméletét, miszerint filozófus-királyoknak kellene uralkodniuk a görög városállamokban, a gyakorlatba is át kívánta ültetni, mégpedig Szirakúza szigetén. Történt időszámításunk…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem irodalom filozófia szociológia

2010.10.17.
17:30

Írta: somogyig

Alain Finkielkraut: A gondolkodás veresége

(La défaite de la pensée) Osiris Kiadó, Horror Metaphysicae sorozat, 1996 Fordította: Dr. Vidor Pálné ISBN 963 379 142 1 174 oldal, 620 Forint Mi minden lehet része a kultúrának? Mit kell előnyben részesítenünk? Habár a kultúra kifejezés rossz közérzetet kelt,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem filozófia

2010.10.14.
19:58

Írta: somogyig

Michel Foucault: Mi a Felvilágosodás?

(Was ist Aufklärung?) In: Michel Foucault: A modernség politikai-filozófiai dilemmái, a felvilágosodáson innen és túl, MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1991 Fordította: Szakolczay Árpád ISBN 963 8302 09 7, 118 oldal  I.1784-ben a Berlinische Monatschrift azt a…

Szólj hozzá!

Címkék: történelem filozófia

2010.10.05.
17:08

Írta: somogyig

Michel Foucault: A szexualitás története 1. A tudás akarása

Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir Fordította: Ádám Péter Atlantisz Könyvkiadó, Veszedelmes viszonyok, Budapest, 1996 ISBN 963 7978 17 8 168 oldal, 795 Forint I. Mi, viktoriánusokA viktoriánus polgárság egyhangú, unalmas szexualitásának két fal közé szorítása,…

Szólj hozzá!

Címkék: történelem filozófia szociológia

2010.10.03.
19:40

Írta: somogyig

Gondolatok a diktatúráról

Marx azt írja: „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk.” De ami manapság radikális változást hoz az emberek életében, az a gyakorlati tudomány, a technika. A filozófia befolyása a világra Marxszal véget…

Szólj hozzá!

Címkék: történelem filozófia

2010.10.03.
18:57

Írta: somogyig

Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz

The Road to Serfdom Fordította: Mezei György Iván Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1991 ISBN 963 222 375 6 316 oldal, 120 Forint A könyv a II. Világháború idején íródott Angliában, baloldali gondolkodókkal folytatott viták eredményeként. A háború kitöréséig Hitlert…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem filozófia

2010.10.03.
18:23

Írta: somogyig

Az iszlám válsága és az örök béke

Montesquieu államszemléletének talán legfontosabb sarokpontja a vallás kiválasztása az államhatalomból. Amíg Európa országaiban a vallás átitatta a kormányzatot, fenntartva ezzel egy teokratikus berendezkedést, a kereszténység ugyanolyan harcos hit volt, mint nagy történelmi…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem vallás filozófia

2010.10.02.
12:23

Írta: somogyig

Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról

(Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben) Fordította: Tatár György 1. Akadémiai Kiadó, Hermész könyvek, 1989/1995 ISBN 963 056 855 1 107 oldal 2. In: Korszerűtlen elmélkedések Atlantisz Könyvkiadó, Kísértések, 2004 ISBN 963 9165735 360 oldal (87 oldal), 2995 Forint Az…

Szólj hozzá!

Címkék: történelem filozófia

2010.10.02.
10:49

Írta: somogyig

Európa agnoszticizmusa

Évezredek során próbált az emberiség megnyugtató választ találni az olyan univerzális kérdéseire, minthogy miért létezik ő a világegyetemben, egyedül lakja-e eme végtelenül nagy világot, és hogy létezik-e valamely teremtő erő, amelyet Istennek nevezünk. Az európai…

1 komment

Címkék: politika történelem vallás filozófia szociológia