2011.08.25.
17:18

Írta: somogyig

Borges és a tiszta fantasztikum

„Az idő szubsztancia, amelyből vagyok. Az idő folyó, amely magával ragad, de én vagyok a folyó; tigris, amely szétmarcangol, de én vagyok a tigris; tűz, amely elhamvaszt, de én vagyok a tűz. A világ, sajnos, reálisan létező; én, sajnos, Borges vagyok.” – Az idő…

Szólj hozzá!

Címkék: irodalom vallás filozófia

2010.10.05.
19:38

Írta: somogyig

Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?

(Antwort auf die Frage: was heisst Aufklärung?) In: A vallás a puszta ész határain belül és más írások, Gondolat Kiadó, 1980 Fordította: Vidrányi KatalinForásszöveg (PDF) A felvilágosodás kilábalás a magunk teremtette kiskorúságból, merészség arra, hogy ne mások vezessenek,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika vallás filozófia

2010.10.04.
18:38

Írta: somogyig

A tragédia születése: Dionüszosz és Zarathusztra

1. Az igazán fontos és eredeti filozófusok művei között mindig találhatók olyan gondolatok, amelyek a tudóstársadalomban kiverik a biztosítékot. Az ész antinómiái Kant kritikai filozófiájában, Schelling mitológiafilozófiájának az a megállapítása, amely szerint a…

Szólj hozzá!

Címkék: vallás filozófia

2010.10.03.
18:23

Írta: somogyig

Az iszlám válsága és az örök béke

Montesquieu államszemléletének talán legfontosabb sarokpontja a vallás kiválasztása az államhatalomból. Amíg Európa országaiban a vallás átitatta a kormányzatot, fenntartva ezzel egy teokratikus berendezkedést, a kereszténység ugyanolyan harcos hit volt, mint nagy történelmi…

Szólj hozzá!

Címkék: politika történelem vallás filozófia

2010.10.02.
14:07

Írta: somogyig

Karl Jaspers: A filozófiai hit

Der Philosophische Glaube Fordította: Csejtei Dezső és Juhász Anikó Attraktor Kiadó, 2004 ISBN 963 958 009 0 182 oldal, 1900 Ft 1 Mi a kiindulási alap? Ha a kinyilatkoztatásba vetett hit, akkor minden más nihilizmus. Ekkor a filozófia vagy teológia, vagy ugyanúgy a nihilizmus. Ha a…

Szólj hozzá!

Címkék: vallás filozófia

2010.10.02.
13:34

Írta: somogyig

Morel Gyula és a radikális egyházreform

„Extra ecclesiam nulla salus”? 2007 nyarán jelent meg a Balassi Kiadó gondozásában Morel Gyula könyve Radikális egyházreform címmel. Ahogy bevezetőjében írja, általános tendencia a világvallások hanyatlása, így a római katolikus egyház is nemcsak rendkívül nehéz,…

Szólj hozzá!

Címkék: politika vallás

2010.10.02.
10:53

Írta: somogyig

Søren Kierkegaard: Filozófiai morzsák

Philosophiste Smuler Fordította: Hidas Zoltán Göncöl Kiadó, Budapest, 1997 ISBN 963 7875 89 1 176 oldal, 499 Forint Mindenféle rendszer felállításától mentes szándékkal adja közre a szerző egy 6. században élt szerzetes, Johannes Climacus álnéven mindazokat a morzsákat, amelyek…

Szólj hozzá!

Címkék: vallás filozófia

2010.10.02.
10:49

Írta: somogyig

Európa agnoszticizmusa

Évezredek során próbált az emberiség megnyugtató választ találni az olyan univerzális kérdéseire, minthogy miért létezik ő a világegyetemben, egyedül lakja-e eme végtelenül nagy világot, és hogy létezik-e valamely teremtő erő, amelyet Istennek nevezünk. Az európai…

1 komment

Címkék: politika történelem vallás filozófia szociológia